Bookshop history of western education
Search books in Bookshop history of education
Welkom bij ... > Catalogus I > Handboeken Mail sturen
 

 

Handboeken

Handboeken voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.

In deze categorie vindt u al onze handboeken over de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.

Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Schoolrecht, schoolstrijd, schoolwet in Nederland. 2 delen.

Auteur: Aarts, J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijs in Nederland.

Auteur: Aart, Dr.J.F.M.C. , Deen, Dr, N. en Giesberts, Prof.Dr.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De zesde klas door...... Wat nu?

Auteur: Amsterdamse raad voor Bereopskeuze (div. auteurs)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Eene conferentie op de maan in zake ons voorbereidend hooger onderwijs

Auteur: Anastasio
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Die Entwicklung der theoretischen Padagogik

Auteur: Andreae, Carl
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Bijzondere Universiteiten. Een woord n.a.v. het aanhangig hooger-onderwijs-ontwerp.

Auteur: Anema, Mr. Anne
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Gehuwde Onderwijzeressen. Naar aanleiding van het Wetsontwerp Heemskerk.

Auteur: Anrima
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden 100 jaar H.B.S. Beknopte geschiedenis der Hoogere Burgerschool.

Auteur: Karsemeijer, dr. J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Doorgangshuis of eindbestemming.

Auteur: Bakker, Nelleke en Marjolein Moree
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Revolutie in de opvoeding. Redevoeringen uit de jaren van den opbouw.

Auteur: Schirach, Baldur von
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden 75 jaar Middelbaar Onderwijs 1863 - 1938

Auteur: Bartels, A.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Een eeuw middelbaar onderwijs 1863 - 1963.

Auteur: Bartels, A.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Schoolhygiene in Nederland in de negentiende eeuw

Auteur: Bergink, dr. A.H.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Afscheidsbundel Lea Dasberg.

Auteur: Beekman, T en Windhouwer, J.(red.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Uit Belgie’s schoolgeschiedenis.

Auteur: Belgicus
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Verleden en Heden. Beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs vooral in Nederland.

Auteur: Bigot, L.C.T. Bigot en Hees, Gilles van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Verleden en Heden. Beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs.

Auteur: Bigot, L.C.T. Bigot en Hees, Gilles van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden deel 92 afl. 2 1977

Auteur: diverse auteurs.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschichte der Padagogik

Auteur: Blattner, Fritz
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Das Gymnasium. Aufgaben der hoheren Schule in Geschichte und Gegenwart

Auteur: Blattner, Fritz
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Maatschappelijk Opbouwwerk.

Auteur: Boer, J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijzersideologieen

Auteur: Bois-Reymond, Manuela du
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijzersleven

Auteur: Bois-Reymond, Manuela du, Lamboo, J., Smits, Marcel
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De weldaet der scholen.

Auteur: Booy, E.P. de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Kweekhoven der wijsheid

Auteur: Booy, E.P. de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Drie eeuwen pedagogiek

Auteur: Bordewijk, dr. W. en Borger, drs. J.J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Rapport over onderwijs per correspondentie.

Auteur: Bos, dr. B., Fikkert, L.B., Nolen, T. en Uri, P.H.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse Scholen ca. 1580 - 1815

Auteur: Bastiaanse, R. Bots, H. en Evers M. (red.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De plaats van de paedagogus in de Romeinse cultuur.

Auteur: Boulogne, R.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis van onderwijs en opvoeding.

Auteur: Boyd, William
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het platteland leert lezen en schrijven.

Auteur: Bree, L.W. de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geert Groote en zijn invloed op het onderwijs.

Auteur: Broeders, T.W.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.

Auteur: Brok, dr. C.J. M.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Scholen in Groningen.

Auteur: Bruijel-Van der Palm, H.J., Dohle, Th.A.M., Valk, A.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Verleden en heden. Beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs.

Auteur: Bigot, L.C.T. Bigot en Hees, Gilles van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836 - 1961.

Auteur: Brugmans, prof.dr.I.J. (red.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De lagere school op nieuw opvoedkundigen grondslag.

Auteur: Bruinwold Riedel, J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Een verbijsterend voorstel.

Auteur: Buuren, J.E. van:
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Een half miljoen boerinnen in de klas. Landbouw-huishoud-onderwijs vanaf 19099

Auteur: Burg, Margreet
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het alcoholvraagstuk

Auteur: Buringh Boekhoudt, dr. H.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Vrijheid van middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs en de wetsontwerpen Rutten

Auteur: Centrum voor staatkundige vorming.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Introduction a l’histoire de l’education

Auteur: Clausse, Arnould
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden A history of education. Socrates to Montessori

Auteur: Cole, l.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Sociaal-demokratie en onderwijs.

Auteur: div. auteurs o.a. Jan Rupp, Ger illekens,Sjoerd Karsten
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Pedagogiek en nationaal socialisme

Auteur: div. auteurs o.a. Jan Noordman, Hans-Jan Kuypers
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden The history of education

Auteur: Cubberley, Ellwood P.:
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914.

Auteur: Dasberg, dr. L. en Jansing, drs. J.W,G,
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Een halve eeuw onderwijsresearch in Nederland

Auteur: Deen, dr. N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het grote Dasberg-debat

Auteur: Dekker, Jeroen en Levering Bas (red.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000 of Hulde aan de hoop.

Auteur: Dasberg, dr. Lea
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijs als opdracht.

Auteur: Ditzhuyzen, drs. Reina van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het rijksschooltoezicht in de Bataafse republiek.

Auteur: Dodde, N.L.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Historische pedagogiek.

Auteur: Dodde, N.L.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het onderwijs in Gelderland 1795 - 1858.

Auteur: Boekholt, P.Th. T.M.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Jewish tradition as permanent education

Auteur: Abram, dr. I.B.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Vijfenzestig jaren nijverheidsonderwijs

Auteur: Goudswaard dr. N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Die geistigen Grundlagen der englischen Erwachsenenbildung

Auteur: Hermes, Geretrud
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Vrij Hooger Onderwijs

Auteur: F.H.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Schulreform Demokratie und Osterreich 1918 - 1950

Auteur: Fischl, Hans
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De Nederlandse Volksschool in het dok. Grepen uit "het onderwijs in het jaar 1937".

Auteur: Grazer, Govert
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden.

Auteur: Hoogland, P.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De studie der paedagogiek in Nederland 1898 - 1938. Een schets.

Auteur: Gunning Wzn., prof. dr. J. H.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Hoe men de demokratiese school bestrijdt.

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Schola Latina. Uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs.

Auteur: Fortgens, dr. H.W.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De Rotterdamse schoolkwestie (1866 - 1868.

Auteur: Goslinga, prof. dr. A.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Algehele doorlichting. Anderhalve eeuw kritisch denken over de klassikale school.

Auteur: Freudenthal-Lutter, drs. S.J.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Comenius and Hungary

Auteur: Foldes, E en Meszaros I. (ed.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795 - 1806).

Auteur: Giezen, dr. A.m. van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De hygiene in het schoolleven

Auteur: Geuken, dr. H.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Herorientering bij het middelbaar onderwijs. Kernproblemen en practische mogelijkheden

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De religieuzen en de onderwijspolitiek der regering in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Auteur: Stokman, Siegfried O.F.M.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De vestiging van het staatsmonopolie 1795 - 1813

Auteur: Hentzen, dr. Canisius O.F.M.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen.

Auteur: Heijboer-Barbas, M.E.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Nieuwe geschiedenis der paedagogiek

Auteur: Duyvendijk P. van en Visser, J.B.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Histoire de l’instruction et de l’education

Auteur: Guex, Francois
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De katholieke onderwijzersopleiding. Organisatie en ideologie 1889 -1984.

Auteur: Frankrijker, Hans de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Comparative perspectives on Education.

Auteur: Havighurst, Robert, J. (ed.(
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden New trends in education in the eighteenth century

Auteur: Hans, Nicholas
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De studie der paedagogiek aan de universiteit.

Auteur: Gunning, J.H.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Die Evangelische Unterweisung in den Schulen des 16. Jahrhunderts.

Auteur: Hahn, Friedrich
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Herziening van ons voorbereidend hooger onderwijs. een middel om daarvoor de weg te effenen.

Auteur: Hamburger, H.J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Kweekschoolopleiding en lager onderwijs anderhalve eeuw geleden gezien door een Spaanse bril.

Auteur: Hallema, A.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onder "wijzen". Vijfenzestig jaar onderwijsraad (1919-1994)

Auteur: Ham, Willem van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden "Een speurtocht naar samenhang". Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001

Auteur: Dodde, dr. N.L.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De ontwikkeling van het lager onderwijs in Nederland. beknopte geschiedenis van ons schoolwezen.

Auteur: Douma, H.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Dertig jaar onderwijs - zwart op wit

Auteur: Elias Ton
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschichte der Erziehung und Bildung

Auteur: Driesch, Johannes von den , Esterhues, Jozef
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De middenschool

Auteur: Eijk, Inez van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis van het vormingswerk in citaten. Volksontwikkeling en volksonderwijs tot 1850.

Auteur: Enckevoort, G. van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Over opleiding en opvoeding aan ambachts- dag-en avondscholen.

Auteur: Essen Rzn, L. van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden The history and Philosophy of Education Ancient and Medieval.

Auteur: Eby, Frederick and Flinn Arrowood, Charles
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De openbare lagere school en de bijbel in de 19e eeuw

Auteur: Eck, P.L. van Eck Jr.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Van standenscholen tot opleidingsscholen.

Auteur: Eng, Pierre van der en Wielers, Rudi
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Groepsportret met Dame I. Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672.

Auteur: Otterspeer, Willem
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen.

Auteur: Knippenberg, Hans, Ham, Willen van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De motivering van de klassieke vorming. Een historisch-paedagogische studie over twee eeuwen.

Auteur: Duyvendijk, dr. A.J. van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland (16 na Chr. - 1904)

Auteur: Kuiper, J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Van kloosterklas tot basisschool.

Auteur: Stilma, dr. L.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het kind en het badwater. Sturingsdilemma’s in het onderwijs.

Auteur: Bruijns, Veronica, Egberink, Willy en Gansewinkel, Hans
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijs in Amersfoort 1850 - 1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.

Auteur: Meijer, dr. M.J.J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Universiteiten in de Middeleeuwen

Auteur: Verger, Jacques
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Van oude en nieuwe universiteiten.

Auteur: Rupp, J.C.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Education for Transition. Bridging non-western schools and western higher education.

Auteur: Smit, C.P. a.o. (ed.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Historisch Tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.

Auteur: Oostrom, Frits van (red.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in de periode 1900-1940.

Auteur: Hulst, dr. J.W., Van der Velde, dr. I. en Verhaak, dr. G
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Thorbecke’s Middelbaar Onderwijswet 1863-1963.

Auteur: Idenburg, Ph.J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd. 1934

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Disciplina vitae scipio. Over de universiteiten van Nederland.

Auteur: Hulsman, J.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Alles was reeds van verre tijden. Inleiding tot de studie van de historische pedagogiek.

Auteur: Waal, W.C. van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De geschiedenis van de opleiding tot onderwijzer in Nederland.

Auteur: Turksma, dr. R.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis van het christelijk Lager Onderwijs in Nederland (16 na Chr. - 1904)

Auteur: Kuiper, J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis der wording en van het hristelijk Lager Onderwijs in Nederland.

Auteur: Kuiper, J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Per imperatief mandaat

Auteur: Lauret, dr. A.M.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Officiele geschiedenis der wet van 1806.

Auteur: Meylink, mr. A.A.J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Van Plato tot Decroly. Studieboek der historische pedagogiek.

Auteur: Janssen, Johan en Visser, S.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Opvoeding van prinsessen en prinsen van de huizen Oranje en Oranje-Nassau.

Auteur: Japikse, N.M.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Jaarverslag met rekening en verantwoording. Vereniging Barnabas.

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Landmarks in th history of education. English Education as part of the European Tradition.

Auteur: Jarman, T.L.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Schets van het Nederlandse schoolwezen.

Auteur: Idenburg, dr. Ph. J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Schets van het Nederlandse schoolwezen.

Auteur: Idenburg, dr. Ph.J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Particpatie-onderwijs in opbouw.Nieuwe educatieve voorzieningen voor(nu nog)werkende jongeren.

Auteur: Jonkergouw, Theo
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Kijken in de spiegel van het verleden. Veertig jaar avonturen in en om welzijnsland.

Auteur: Kamphuis, Marie
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschichte der Padagogik. Dritter Teil: Anfang des 18. Jahrhundert bis Gegenwart.

Auteur: Messer, August.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De burger als andragoog. een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk (1848-1972.

Auteur: Michielse, H.C.M.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het eigen karakter der christelijke school.

Auteur: Janse, A.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Algemeen vormend onderwijs voor de gehele Nederlandse jeugd.

Auteur: Kohnstamm, prof. dr. Ph.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Inleiding in de geschiedenis van het westerse vormingswezen.

Auteur: Keyser, C.de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden History of secondary education. A study in the Development of Liberal Education.

Auteur: Kandel, I.L.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Brieven van Theo Thijssen aan C.A.J. van Dishoeck.

Auteur: Mielen, Eddy
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Plato and modern education. The rede lecture 1944

Auteur: Livingstone, Sir Richard
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Histoire de l’education dans l’antiquite.

Auteur: Marrou, H.I.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Educational aims and efforts 1880 - 1910.

Auteur: Magnus, Sir Philip M.P.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Tien millioen kinderen. De opvoeding van de jeugd in het derde rijk.

Auteur: Mann, Erika
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De wilde van Aveyron. Over de opvoeding van een afwijkend kind.

Auteur: Liefland, W.A. van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Der Ursprung der Padagogik im griechischen Denken.

Auteur: Lichtenstein, Ernst
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijsbeleid onder druk.

Auteur: Leune, dr. J.M.G.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming.

Auteur: Lenders, Jan
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De geschiedenis van het protestants christelijk onderwijs

Auteur: Langedijk, dr. D.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Atheensch jongensleven.

Auteur: Kuiper, prof. K.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 200 jaar jong.

Auteur: Kreuvels, Nelly en Janssen, Godfried
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Boekjaar. Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs. Wolters & Noordhoff 1836-1986.

Auteur: Smit, Franck
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Opvoeding en onderwijs in de Sovjet-Unie.

Auteur: Steffens, Gerhard
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Das Problem der sozialen Erziehun in der klassischen Padgogik.

Auteur: Steinberg, dr. Wilhelm
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Functie en toekomst

Auteur: NCVO (div. auteurs)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Nationaal Congres "Ons onderwijs, gezien in het licht der moderne psychologie"

Auteur: div. auteurs.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Latijnse School en onderwijs te ’s-Hertogenbosch tot 1629.

Auteur: Nauwelaerts, prof. dr. M.A.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Kaart van het vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen in Nederland.

Auteur: Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling (NCVO)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Inleiding in de historische pedagogiek.

Auteur: Noordam, Dr. N.F.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Inleiding in de historische pedagogiek.

Auteur: Noordam, Prof. Dr. N.F.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden A hundred years of education.

Auteur: Peterson, A.D.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs.

Auteur: Oosterlee, P.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Historische Pedagogiek van Nederland. Een inleiding.

Auteur: Noordam, prof. dr. N.F.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen.

Auteur: Blankaart, Steph. Ph. & Med. Doctoren Practizijn t&rsquo
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het nieuwe schoolgebouw voor kind en gemeenschap.

Auteur: Rapport van de gemeentelijke studiecie.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De "Christelijke en maatschappelijke deugden" van onze eerste schoolwetten.

Auteur: Noordam, N. F.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het schoolverzet 1940 - 1945.

Auteur: Pater, dr. J.C.H. de.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden The educated man. Studies in the History of Education Thought.

Auteur: Nash, Paul, Kazamias, Andreas, M. en Perkinson, Henry J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geen Liquidatie op Schoolgebied

Auteur: Polman, A.R.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918.

Auteur: Poel, dr. J.G.M. van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Hedendaags pedagogisch reveil. Beginselen en stromingen op het gebied van opvoeding en onderwijs

Auteur: Overbeeke, P.F. van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Scholen van het rijk 1864 - 1992. Geschiedenis van de Rijksscholen in Nederland.

Auteur: Nijssen, Germa en Onvlee, Peter
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het mandement over het onderwijs van de Nederlandse bisschoppen 22 juli 1868.

Auteur: Nimwegen, F.A.J. van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Nieuwe onderwijsvormen voor 5- tot 13- a 14-jarigen.

Auteur: Rapport van een studiecie. ingesteld door de N.O.V.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Schule und Sozialpadagogik.

Auteur: Nieslony, Frank
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Volksopvoeding tussen elite en massa. Een geschiedenis van de volwasseneneducatie in Nederland.

Auteur: Nijenhuis, Herman
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding 1899-1989.

Auteur: Neij, Rob en Hueting Ernest
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijsvakorganisatie.

Auteur: Wolthuis, Jan
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Het pedagogisch regiem. Groei en grenzen van de geschoolde samenleving.

Auteur: Vries, Geert de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijsvernieuwing, afrekening met het verleden.

Auteur: Wolf, dr. H.C. de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Toen wij nog in tenten woonden. Herinneringen uit de dagen van den schoolstrijd.

Auteur: Wijlen, H.J. van
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Daantje zou naar school toe gaan. Honderd jaar "Volksonderwijs".

Auteur: Wilkeshuis, C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Bijdrage tot de geschiedenis van den schoolstrijd.

Auteur: Wirtz Czn, J.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Zwartboek over het V.H.M.O.

Auteur: Fleur, A. la, Jong, A.C. de en Veenstra, H.D.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Leerboek der Historiese Pedagogiek. Met 104 portretten.

Auteur: Rombouts, Fr. S.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De inspectie over het L.O. schooljaar 1936.

Auteur: Rombouts, Fr. S.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Rapport van de commissie tot herziening van de leerplichtwet

Auteur: Leerplicht commissie van "Volksonderwijs"
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Rapport Bevrediging door nieuwe organen in het onderwijsbeheer.

Auteur: Wetscommissie Vereniging Volksonderwijs
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De Strijd om de Jeugd.

Auteur: Roland Holst H.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Freedom and equality as fundamental Educational Principles in Western Democracy.

Auteur: Sjostrand, Wilhelm
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Tabelle zur Geschichte der Padagogik nebst einem Abriss der Geschichte des hoheren Schulwesens.

Auteur: Schiel, Adelbert
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onze Schoolstrijd in enkele hoofdlijnen geschetst.

Auteur: Rullmann, J.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De strijd over het hoger onderwijs tijdens het ministerie-Kuyper.

Auteur: Ru, Mr.Dr. C. de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Schoolbouw

Auteur: Ruckert, J.H.E.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Pedagogiek en moderniteit.

Auteur: Rang, Adelbert
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Paidagogia. Die Grundlegung der abendlandischen Erziehungskunst in der Sokaratik.

Auteur: Rabbow, Paul
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II.

Auteur: Reinsma. R.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Dr. J.Th. De Visser. Een nationale figuur.

Auteur: Ridder, Q.A. de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland

Auteur: Wouters, D en Visser J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school.

Auteur: Zeeuw, P. de Gzn.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Over het bestuur van het onderwijs in betrekking tot eene aanstaande wetgeving.

Auteur: Thorbecke, dr. J.C.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Inleiding tot de theoretische paedagogiek

Auteur: Waterink, dr. J.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De eindstrijd voor de vrije school

Auteur: Wesseling, Chr. L. Mzn.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis, doel en wezen der Volkshogeschoolbeweging.

Auteur: Wielen, dr. H.G.W. van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Beknopt overzicht van de Geschiedenis der Opvoedkunde.

Auteur: Zijlstra, J.G.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Die psychologischen und soziologischen Voraussetzungen der Erwachsenenbildung.

Auteur: Werner, dr. Carl Artur
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Die Baukunst des Schulhauses

Auteur: Vetterlein, prof. Ernst
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Volksonderwijs. Jubileumkrant.

Auteur: Bijdragen o.a. Th. Thijssen, E.J. van Det, A.H. Gerhard
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Verslagboek van de Conferenties over Onderwijsvernieuwing in de inspectie Hilversum.

Auteur: div. auteurs
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De verlichtingen de pedagogisch-didactisch-onderwijskundige situatie in de achttiende eeuw.

Auteur: Velde, I. van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Jeugd in historie. Bijdrage tot de kennis van jeugdgedrag.

Auteur: Velde, I. van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Verslag van het Eerste Nederlandsche Congres voor Kinderstudie (Paedologie)

Auteur: div. auteurs
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden The International Conference on Education held at Philadelphia, july 17 and 18

Auteur: div. authors Educators from different countries and stat
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Verslag van het tweede Nederlandsch Paedagogisch Congres.

Auteur: Veen, G. van (secr.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden The Foundations of Modern Education.

Auteur: Wilds, Elmer Harrison
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.

Auteur: Vloemans, dr. A.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Over kinderen en onderwijs in het achttiende-eeuwse Frankrijk

Auteur: Velde, I. van der
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden The education of nations. A comparison in historical perspective.

Auteur: Ulich, Robert
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Indonesie. Publikaties Hollandsch-Indisch-Onderwijs Commissie

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Indonesie. Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie.

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Indonesie. Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie.

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Indonesie. Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie.

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Indonesie. Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie.

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Indonesie. Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie.

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Publicaties Hollandsch-Inlandsch-Onderwijs-Commissie

Auteur: N.N.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Vernieuwing van het Onderwijs op de Openbare Scholen voor gewoon lager onderwijs te Amsterdam.

Auteur: Roos, A. de (wethouder voor het onderwijs)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Verfrissing van het Onderwijs op de Openbare Scholen voor gewoon lager onderwijs te Amsterdam.

Auteur: Rapport ener Gemeentelijke Commissie uitgebracht 4 April
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Sai Horasma Hita (dat het u allen wel ga) Schetsen uit het Batakse Schoolleven.

Auteur: Kapala Goeroe
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Die Schulen in Westeuropa.

Auteur: Hylla, Erich en Wrinkle, W.L (Red.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Onderwijzen, een onmogelijk beroep. Schetsen uit de geschiedenis van het onderwijzen.

Auteur: Oenen, Saskisa en Karsten, Sjoerd
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Zo kan het echt niet langer. Kritische beschouwingen over het onderwijs.

Auteur: Prick, Leo
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De school met de bijbel. Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw.

Auteur: Harinck, George en Schutte, G.
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden 90 jaar OCW. Portret van een Ministerie.

Auteur: Beer, Evelyn
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Rotterdam. 250 jaar Waalse School 1739-1989.

Auteur: Villeneuver, prof.jhr. de Villeneuve
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden De sociale wetenschappen in Utrecht.

Auteur: Koops, prof. dr. Willem e.a. (red.)
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Vorming door wetenschap. Universitair onderwijs in Nederland 1915 - 1960.

Auteur: Baggen, Peter
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd.

Auteur: Boekholt, dr. P.Th. F.M. en Booy, dr. E.P. de
Toelichting en bijzonderheden

Toelichting en bijzonderheden In den beginne was er opvoeding

Auteur: Miller, Alice
 

Catalogus I

 
Algemene voorwaarden Powered by MySQL and CMSimple Copyright & Disclaimer
Hosted by:   RedaInternet    |      Copyright  © 2009 Antiquariaat Miniatuur     |     Design: Webmaster Miniatuur    |